Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zetten volgende stap

Op 7 oktober hebben de colleges van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern‘ ter vaststelling aangeboden aan hun gemeenteraden. In dit document zijn de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven. Ook bevat het herindelingsontwerp, de visie op de toekomst, die is opgesteld met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties uit de 25 kernen van de nieuwe gemeente.

Het opstellen van het herindelingsontwerp is de eerste formele stap in het wettelijke proces om te komen tot een herindeling. De besluitvorming over het herindelingsontwerp vindt plaats op 28 oktober in de drie gemeenteraden.

Na de besluitvorming door de drie gemeenteraden volgt een periode van ter inzagelegging. Iedereen kan dan gedurende acht weken een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen.

Hieronder de documenten van het herindelingsontwerp: