13. Wat zijn een herindelingsontwerp en herindelingsadvies?

Een herindelingsontwerp- en advies geeft de procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde herindeling.

Het herindelingsontwerp wordt opgesteld door de colleges van Burgemeesters en Wethouders en vastgesteld door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Het herindelingsadvies is (vrijwel) identiek aan het herindelingsontwerp, maar dan inclusief een reactienota op de zienswijzen (en eventuele verwerking) ervan. Het herindelingsadvies wordt uiteindelijk, voorzien van een provinciale zienswijze, door de minister van BZK getoetst aan het op dat moment geldende Beleidskader. Daarna wordt het omgezet in een voorstel voor een herindelingswet.