Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zetten volgende stap

Op 28 oktober 2019 hebben de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern‘ vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven. Ook bevat het herindelingsontwerp, de visie op de toekomst, die is opgesteld met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties uit de 25 kernen van de nieuwe gemeente.

Na de besluitvorming door de drie gemeenteraden hebben de stukken tot en met 24 december 2019 ter inzage gelegen. Iedereen kon gedurende acht weken een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen. Hieronder de documenten van het herindelingsontwerp: