Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zetten volgende stap

De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben op dinsdag 3 maart 2020 besloten om het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern‘ ter vaststelling aan te bieden aan hun gemeenteraden. In het herindelingsontwerp zijn de uitgangspunten en de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk (i.o.) beschreven.

De besluitvorming over het herindelingsontwerp door de vier raden vindt plaats op 26 maart 2020. Op 9 maart wordt een gezamenlijke radenbijeenkomst gehouden, waar een toelichting op het herindelingsontwerp wordt gegeven. Na de besluitvorming door de vier raden volgt (wederom) een periode van ter inzagelegging. Iedereen kan dan gedurende acht weken een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Hierover volgt na het besluit van de gemeenteraden meer informatie. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het vorige ontwerp zijn persoonlijk geïnformeerd, met de vraag hun zienswijze in stand te laten, te wijzigen of in te trekken. Hieronder vindt u het Herindelingsontwerp voor de vier gemeenten en het Bijlagenboek.