Indien je gedurende het herindelingsproces ook vragen hebt, dan kun je deze aan de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis stellen, waarna je een rechtstreeks antwoord ontvangt. De meest gestelde vragen worden voorzien van antwoord, gebundeld en gepubliceerd op deze pagina.

Stel hier uw vraag

1. Wat is een herindeling?

‘Herindeling’, ‘bestuurlijke fusie’, ‘gemeentefusie’ en ‘samenvoeging van gemeenten’. Allemaal termen die verwijzen naar een wijziging van een gemeentelijke indeling.

2. Hoe is het zo gekomen?

De gemeenten in het Land van Cuijk werken al vele jaren met elkaar samen. Ook gesprekken over intensievere samenwerkingsvormen en herindeling vinden al langere tijd plaats.

3. Waarom een herindeling?

Veel gemeenten (in het land en in de regio) zijn bezig met hun bestuurlijke toekomst en gaan in sommige gevallen over tot een herindeling.

4. Welke gemeenten zijn betrokken bij de gemeentelijke herindeling?

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn betrokken bij de gemeentelijke herindeling. In december 2018 hebben gemeenteraden van de eerste drie gemeenten de opdracht gegeven om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

5. Hoe worden inwoners, ondernemers en instellingen betrokken?

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn van mening dat verbinding met en betrokkenheid van hun inwoners, ondernemers en instellingen belangrijk is.

6. Wanneer is de nieuwe gemeente een feit?

Het is in principe de bedoeling is dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 een feit is.

7. Hoe groot wordt de nieuwe gemeente?

In de nieuwe gemeente wonen ruim 77.000 inwoners.

8. Hoe ziet de nieuwe gemeente eruit?

De nieuwe gemeente zal bestaan uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en hun 29 dorpen.

9. Wat is de naam van de nieuwe gemeente?

Na een spannende stemperiode, waarbij ruim 20.000 inwoners antwoord gaven op de centrale vraag ‘Waar wil jij straks thuiskomen?’ is de naam van de nieuwe gemeente op 18 oktober bekendgemaakt. Met 63,22% van de stemmen is gekozen voor ‘gemeente Land van Cuijk’ als naam voor de nieuwe gemeente. De stemgerechtigden waren de inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Op dat moment was Mill en Sint Hubert nog niet bij de herindeling betrokken.

Cuijk kerktoren

10. Wie wordt de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente?

Het is nog niet bekend wie de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente wordt. Bij een herindeling van de gemeente wordt aan de burgemeesters eervol ontslag verleend.

11. Waar staat het gemeentehuis van de nieuwe gemeente?

Op weg naar de nieuwe gemeente gaan Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis met elkaar in gesprek gaan over de huisvesting, dat betekent zowel wat betreft de dienstverlening aan de inwoners, als de huisvesting van de medewerkers.

12. Wat staat er in het Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’?

Het Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ bevat een marsroute om te komen tot een herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis per 1 januari 2022.

13. Wat zijn een herindelingsontwerp en herindelingsadvies?

Een herindelingsontwerp- en advies geeft de procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde herindeling.