1. Wat is een herindeling?

‘Herindeling’, ‘bestuurlijke fusie’, ‘gemeentefusie’ en ‘samenvoeging van gemeenten’. Allemaal termen die verwijzen naar een wijziging van een gemeentelijke indeling.

Bij een herindeling worden oude gemeenten opgeheven en samengevoegd. Van het grondgebied van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wordt één nieuwe gemeente gevormd. De huidige binnengrenzen van de gemeenten komen te vervallen en de gemeenten gaan politiek-bestuurlijk en ambtelijk op in één nieuwe gemeente. Met één burgemeester, één college, één raad en één ambtelijke organisatie.