10. Wie wordt de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente?

Het is nog niet bekend wie de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente wordt. Bij een herindeling van de gemeente wordt aan de burgemeesters eervol ontslag verleend.

Per 1 januari 2022 zal een waarnemend burgemeester worden benoemd. De nieuwe vaste burgemeester wordt benoemd volgens de gangbare procedure nadat de herindeling een feit is.