12. Wat staat er in het Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’?

Het Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ bevat een marsroute om te komen tot een herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis per 1 januari 2022.

Het beschrijft de benodigde stappen om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies. Daarbij wordt een (grove) doorkijk gegeven naar de implementatiefase die ná vaststelling van het herindelingsadvies volgt. In het Plan van aanpak staat ook hoe de gemeenten vanaf mei 2019 hun inwoners, ondernemers en instellingen actief betrekken in het herindelingsontwerp binnen het visieproces en een naamgevingsproces.