2. Hoe is het zo gekomen?

De gemeenten in het Land van Cuijk werken al vele jaren met elkaar samen. Ook gesprekken over intensievere samenwerkingsvormen en herindeling vinden al langere tijd plaats.

Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben elkaar inmiddels gevonden in hun gezamenlijke wens tot een krachtige en toekomstbestendige nieuwe gemeente te komen.

Op 20 september 2017 namen de gemeenteraden van vijf gemeenten in het Land van Cuijk – Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis – ieder afzonderlijk een besluit ten over de gewenste samenwerking op de schaal van het Land van Cuijk. Dit op basis van het toen voorliggende eindrapport aangaande de verkenning naar de best passende van de vijf gemeenteraden. Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis besloten overeenkomstig het advies van de procesbegeleider Peter van der Velden en bureau Berenschot tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk. Voor de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert gold dat niet. De politieke besluitvorming van september 2017 heeft in voorjaar 2018 geleid tot de opdracht van de gemeenteraden in Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis aan hun colleges om te komen tot een Plan van aanpak herindeling CBA.

Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (respectievelijk 17 december, 13 december 2018, 13 december 2018) het Plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling CBA vast. Daarmee gaven de gemeenteraden de colleges van burgemeesters en wethouders van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis de opdracht om dit Plan van aanpak uit te voeren. Het Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ bevat een marsroute om te komen tot een herindeling per 1 januari 2022. De gemeente Mill maakt sinds begin 2020 deel uit van het herindelingsproces.