3. Waarom een herindeling?

Veel gemeenten (in het land en in de regio) zijn bezig met hun bestuurlijke toekomst en gaan in sommige gevallen over tot een herindeling.

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis willen hun krachten in één gemeente bundelen om diverse redenen. Om samen sterk te staan in de regio en meer positie te kunnen innemen in provinciale en landelijke dossiers. Daarnaast vragen de complexe maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan om één krachtige gemeente. Een gemeente met een sterk gemeentebestuur en een professionele ambtelijke organisatie. Een prachtige groene gemeente in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant, waar de Maas doorheen stroomt.  

Het samengaan van de vier gemeenten in één gemeente gaat hand in hand met krachtige verbindingen met 25 dorpen in dit groene gebied. De vier gemeenten vinden vitale wijken en dorpen en verbinding met inwoners, ondernemers en instellingen belangrijk. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners, ondernemers en instellingen. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers en instellingen de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.