5. Hoe worden inwoners, ondernemers en instellingen betrokken?

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn van mening dat verbinding met en betrokkenheid van hun inwoners, ondernemers en instellingen belangrijk is.

Daar waar mensen de kans krijgen zich in te zetten voor hun gemeente en de ruimte krijgen om hun omgeving nog fijner te maken, ontstaat er een gemeente die recht doet aan haar inwoners, ondernemers en instellingen. De drie gemeenten betrekken de inwoners, ondernemers en instellingen in het herindelingsproces door hen uit te nodigen om mee te denken en praten over de toekomstvisie van de gemeente én de nieuwe naam van de nieuwe gemeente.