5. Hoe worden inwoners, ondernemers en instellingen betrokken?

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn van mening dat verbinding met en betrokkenheid van hun inwoners, ondernemers en instellingen belangrijk is.

Daar waar mensen de kans krijgen zich in te zetten voor hun gemeente en de ruimte krijgen om hun omgeving nog fijner te maken, ontstaat er een gemeente die recht doet aan haar inwoners, ondernemers en instellingen. De vier gemeenten blijven inwoners, ondernemers en instellingen bij het herindelingsproces betrekken door hen uit te nodigen om mee te denken en praten over de toekomst van de gemeente.