9. Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?

De naam van de nieuwe gemeente is nog niet bekend. De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis nodigen de inwoners in hun gemeenten uit om te komen met hun suggesties voor de naam voor de nieuwe gemeente.

Alle inwoners kunnen een mogelijke naam indienen. Een naamgevingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de drie gemeenten en een onafhankelijk voorzitter, kiezen daar de (maximaal) 3 meest passende namen uit.
De gekozen namen worden in het najaar van 2019 opnieuw voorgelegd aan alle inwoners. Jullie kunnen vervolgens een voorkeursstem uitbrengen op één van de geselecteerde namen. De naam met de meeste stemmen wordt voorgesteld aan de drie gemeenteraden om op te nemen in het definitieve herindelingsontwerp en -advies.